Lõi lọc vi sinh

Lõi lọc khí nén Donaldson FF

Lõi lọc loại UltraPleat® FF được thiết kế để lọc khí nén hoặc khí trong các ứng dụng công nghiệp.Hiệu suất dữ liệu được xác thực theo ISO 12500-1 (lưu trữ hạt dầu) và ISO 12500-3 (lưu trữ hạt bụi) để đạt được độ tin cậy về chất lượng khí nén phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 8573-1.Do […]

Lõi lọc vị sinh Donaldson Lifetec PT N

Lõi lọc LifeTec PT N là loại lọc vi sinh, sử dụng cơ chế lọc màng xếp lớp. Nó cung cấp sự đảm bảo lớn nhất về hiệu suất lọc, độ ổn định và độ bền chống lại hóa chất ngay cả trong điều kiện quá trình hoạt động khắc nghiệt.Cấu trúc lọc PTFE với màng […]

Lõi lọc vi sinh Donaldson P-SRF, P-SRF N

Lọc vi sinh Donaldson P-SRF, P-SRF N với tỷ lệ lưu trữ ≥≥99.99998% cho tất cả các hạt bụi có kích thước 0.01 µm và lớn hơn, đảm bảo an toàn và vô trùng trong quá trình xử lý khí. P-SRF N có độ sụt áp thấp, khả năng giữ bụi cao, tuổi thọ lâu dài và […]